Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego
Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego Osoby współpracujące:
Katedra Bankowości Ubezpieczeń i Ryzyka
Katedra EkonomiiOsoby współpracujące:
Katedra Finansów
Katedra Historii Prawa i Państwa
Katedra Marketingu
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Osoby współpracujące:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Katedra Nauk SpołecznychOsoby współpracujące:
Katedra Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa CywilnegoOsoby współpracujące:
Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego
Katedra Prawa HandlowegoOsoby współpracujące:
Katedra Prawa KarnegoOsoby współpracujące:
Katedra Prawa KonstytucyjnegoOsoby współpracujące:
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UEOsoby współpracujące:
Katedra Prawa Pracy
Katedra Prawa Własnosci Intelektualnej
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Katedra Psychologii EkonomicznejOsoby współpracujące:
Katedra RachunkowościOsoby współpracujące:
Katedra Strategii
Katedra Teorii i Filozofii PrawaOsoby współpracujące:
Katedra Zarządzania
Katedra Zarządzania Jakością
Katedra Zarządzania MiędzynarodowegoOsoby współpracujące:
Katedra Zarządzania Zasobami LudzkimiOsoby współpracujące: