Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego
Katedra Bankowości Ubezpieczeń i Ryzyka
Katedra Ekonomii
Katedra Finansów
Katedra Marketingu
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Katedra Nauk Społecznych
Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
Katedra Prawa Karnego
Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Katedra Rachunkowości
Katedra Strategii
Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Katedra Zarządzania
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kobiety w organizacjach
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną
Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego
Zakład Prawa Konstytucyjnego
Zakład Prawa Pracy